top of page

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

З метою реалізації основних положень Конвенції ООН «Про права дитини», законів України та національних програм щодо соціально-педагогічної підтримки дітей-інвалідів, дітей з особливими потребами питання забезпечення їх повноцінного розвитку є одним із пріоритетів діяльності закладу.  Одним із напрямків роботи закладу є інклюзивна освіта. Діти з особливими освітніми потребами вимагають підвищеної уваги, тому робота   у закладі щодо супроводу інклюзії спрямована на підготовку учнів до сприйняття дітей з особливими освітніми  потребами,  попередження їх дискримінації, просвіту батьків щодо специфіки та переваг навчання дитини з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, соціально-психологічну підготовку вчителів стосовно навчання та взаємодії дітей з психофізичними вадами.

         У 2020-2021 навчальному році заклад надавав освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами у п’яти класах з інклюзивним навчанням із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

        У 2021-2022 навчальному році теж створено п’ять класів з інклюзивним навчанням, де навчаються учні, що мають особливі освітні потреби. Крім того, чотири учні 5-7 класів навчаються індивідуально.

        Для організації інклюзивного та індивідуального  навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) у закладі створено умови для:

  • забезпечення безперешкодного доступу до першого поверху приміщення школи дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;

  • забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;

  • облаштування кабінету психологічного розвантаження  для проведення корекційно-розвиткових занять;

     - забезпечення відповідними педагогічними працівниками.

Не навчайте дітей так, як навчали вас – вони народилися в інші часи.

             Освітня діяльність закладу з дітьми з особливинми освітніми потребамни спрямованна на формуванння в них загальної культури, навичок діяльності, що забезпечують соціальну успішність, збереження та зміцнення здоров'я дітей, розвиток фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей. Для цього педагоги школи широко використовують різноманітні корекційно-розвиваючі технології. Використання цих технологній в освітній та корекційно-розвивальній роботі з дітьми з особливинми освітнімни потребами виступає оптимальним засобом формування навичок конструктивно-ігрової, освітньої  діяльності та є критерієм їх психофізичного розвитку, у тому числі становлення таких важливих компонентів діяльності, як уміння ставити мету, добирати засоби для її досягнення, докладати зусилля для точної відповідності отриманого результату до попереднього задуму.

          Технології конструювання спираються на природний інтерес школярів до розробки та побудови різних об’єктів і механізмів. Різноманітність конструкторів у закладі дозволяє проводити заняття з учнями різного віку та рівня психофізничного розвитку за такими основними напрямами: конструювання, програмування, моделювання фізичних процесів і явищ. Використнання конструкторів у позаурочнній діяльності, окрім позитивного впливу на психофізничний розвиток учнів, підвищує їх мотивацію до навчання.  

        Метою використнання технологній конструювання у системі освіти дітей з особливими освітніми потребами є розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності, навичок взаємодії в групі, уміння самостійно вирішувати поставлені конструкторські завдання, корекція та розвиток сенсорної сфери, дрібної та загальної моторики, координанції «око-рука», просторових уявлень та логічного мислення дитини в процесі конструктивно-ігрової та проєктної діяльності.

Навчання грунтується на наступних педагогічних принципах:

  • особистісно зорієнтованого підходу (звернення до досвіду дитини, та її психофізичного стану);

  • прриродовідповідності (ураховується вік дитини);

  • співробітництва;

  • систематичності, послідовності, повторюваності та наочності навчання;

  • концентричності (одна тема подається зі зростанням ступеню складності).

bottom of page