top of page

НУШ

      1 вересня 2018 року в Україні стартувала освітня реформа. На теперішній час (2020р.) в ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  навчання за програмою Нової української школи відбувається для учнів 1, 2 та 3 класів. Наш заклад став безпечним середовищем для розвитку дітей, тут  здобуваються не лише знання, а й уміння їх застосовувати,  цінності для оцінювання навколишнього світу та дійсності. 

У класах НУШ працюють учителі Лук’ян Ірина Валеріївна, Кібець Валентина Валеріївна, Конда Лілія Вікторівна, Сиволап Альона Валеріївна, Кармазіна Ольга Василівна. Усі пройшли відповідну фахову підготовку в рамках курсів підвищення кваліфікації з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти.         

      Відповідають умовам НУШ, відповідно відремонтовані та обладнані 7 кабінетів початкових класів.  Закуплено  сучасні зручні одномісні парти, модульні м’які меблі для відпочинку, відкриті  мобільні шафи для зберігання засобів навчання, шафи для верхнього одягу, комп’ютерне обладнання (ноутбуки, проектори, інтерактивні дошки, багатофункціональні принтери, ламінатори). Є в наявності необхідні засоби навчання. 

      Навчання у класах НУШ відбувається за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Шияна Р.Б., особливість якої полягає у реалізації ідеї інтеграції, дослідницькому підході до формування умінь, конструювання знань, а не їх відтворення, організації пошуку інформації з різних джерел, розвитку критичного мислення, творчості тощо. Навчальний день у 1-2 класах розпочинається ранковими зустрічами, метою яких є створення психологічно комфортної атмосфери в класному колективі та формування в учнів мотивації до навчальної діяльності.

      Особливістю освітнього процесу у Новій українській школі є упровадження формувального оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, яке націлене на відстеження особистісного розвитку учнів та хід набуття ними навчального досвіду та компетентностей. Формувальне оцінювання здійснюється шляхом педагогічного спостереження, аналізу портфоліо учнівських робіт, самооцінювання і взаємооцінювання результатів діяльності учнів; оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками; застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу. 

 У третіх класах наряду з формувальним має місце підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове і річне), що здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)».    

     Результати  навчальних досягнень молодших школярів відображаються у Свідоцтві навчальних досягнень, де учитель фіксує розгорнуту інформацію про сформованість наскрізних умінь учнів та рівні результатів їх навчання. Наскрізні уміння позначаються словами: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату за допомогою дорослих», «потребує значної уваги і допомоги».

     Свідоцтво заповнюється двічі на рік: у жовтні та травні (1-2 класи) або в кінці І та ІІ семестрів (3 клас). 

Повага до дитини, увага до неї, прагнення знайти оптимальний спосіб для ефективного навчання – це основні принципи роботи нашого педагогічного колективу, на яких побудовано освітній процес Нової української школи.

ЗОШ №1 нова дидактика.jpg
ЗОШ №1 коридор 4.jpg
ЗОШ №1 НУШ 3.jpg
ЗОШ №1 НУШ 5.jpg
bottom of page